Skip to content

Twoje prawa

Nadeszły bardzo złe czasy. Świat bankowości w obłudny i bezwzględny sposób otwiera puszkę Pandory, umożliwiając, a prawdopodobnie wręcz ułatwiając rabowanie ludzkości legalnie, i to w biały dzień.

Oficjalnie – wszystko cacy, strona http://zbp.pl/site.php?s=MjI0OTIxNA==  – „Karty Bankowe – Oszustwa kartowe – 24 rady jak się chronić” radzi w sprawie bezpieczeństwa kart, żeby nikomu nie ujawniać numeru karty i nie tracić jej z oka („strzeż jej, jak oka w głowie”…).

Oficjalnie – umowach o karty banki bardzo jasno określają, że nie wolno udostępniać ich nikomu, nawet najbliższym.
W reklamach – nawet słoń, a więc w praktyce każdy, jest w stanie posłużyć się Twoją kartą bankową i dokonać płatności bezgotówkowych, ponieważ dla transakcji do 50 jednostek (50 złotych lub 50 euro lub 50 dolarów), żaden terminal nie żąda kodu PIN, lecz po prostu obciąża rachunek bankowy przypisany do karty.

Oficjalnie – karty kredytowe są super, bo nie płacisz swoimi, tylko banku pieniędzmi:
http://www.kartybeztajemnic.pl/ – strona propagandowa Związku Banków Polskich (ZBP).
Po cichu zaś – dostajesz pocztą do domu kreta, który przez radio wyśle wszystkie dane wypisane na Twojej karcie każdemu, kto ich radiowo zażąda.

Karty zbliżeniowe wg. mojej subiektywnej opinii łamią:

  • Prawa człowieka w Polsce:
    • prawo do własności i dziedziczenia (art. 21 Konstytucji RP) – stworzenie systemu płatniczego umożliwiającego niepowołanym osobom dokonywanie nadużyć na niekorzyść użytkowników tego systemu sprawia wrażenie misternie skonstruowanej maszynki do rabowania całych nieświadomych zagrożenia społeczeństw
    • prawo do prywatności (artykuł 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) – dane karty można sczytać drogą radiową tak, jakby była przyklejona na czole użytkownika…
    • prawo do ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji RP) – karta zawiera także nazwisko posiadacza, a jej numer jednoznacznie identyfikuje osobę właściciela rachunku
  • prawa konsumentaprawo konsumenta do dostępu do informacji oraz prawo do ochrony przed narzucaniem osobie fizycznej roli biernego uczestnika rynku, a faktycznie jest tak, że bez zgody i wiedzy klienta bank zmienia warunki usługi lub zastępuje jedną kartę inną. Konsument powinien zostać poinformowany o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z niewłaściwie zabezpieczonej usługi, uzyskać dokładne informacje o zagrożeniach związanych z kartami wyposażonymi w czip radiowy (RFID).
  • poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego – (art. 8) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC)
  • Powszechna Deklaracja Praw CzłowiekaArtykuł 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka m. in. zabrania ingerowania samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu. Za taką ingerencję w życie prywatne uważać należy możliwość odczytania informacji z karty bez wiedzy i zgody jej użytkownika.

Pamiętajmy, że to banki są właścicielami kart bankowych, właściciele kont/rachunków bankowych są zaledwie użytkownikami kart, a jak się okazuje w dzisiejszych czasach, dla Banku zdaje się nie mieć znaczenia, czy użytkownik karty jest posiadaczem środków zgromadzonych na rachunku, czy też może wszedł w posiadanie karty nielegalnie. Bank wprowadza usługę, dzięki której z rachunku skorzystać może każdy, kto np. znajdzie kartę na ulicy.

Reklamy